Obavještavamo Vas o povlačenju i opozivu proizvoda

Dragi potrošači,

Obavještavamo Vas o povlačenju i opozivu proizvoda.

Dana 06.06.2017. Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske, temeljem nadzora, donijelo je odluku  o povlačenju s tržišta sljedećeg proizvoda:

File morskog psa, odrezak, proizvođača Pralisa, Produtos Alimentares e Pescas. S.A. , s istekom roka trajanja do 21.12.2018. , LOT broj 06217 zbog povećane količine žive.

Trgovačko društvo EuroAlfa d.o.o. navedeni proizvod stavilo je na tržište Republike Hrvatske. Kao mjeru opreza, tražimo sve kupce koji su kupili ovaj proizvod da ga ne koriste te da nas kontaktiraju na info@euroalfa.hr ili vrate navedeni proizvod na adresu EuroAlfe kako bismo Vam omogućili zamjenu proizvoda ili povrat novca. Ova obavijest se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod s navedenom datumom isteka roka trajanja i navedenog LOT broja.

Obavještavamo Vas da EuroAlfa provodi nadzor svojih proizvoda sukladno važećoj zakonskoj regulativi i uredbama EU te da niti jedan drugi datum ili proizvod nje obuhvaćen ovim povlačenjem.

Ispričavamo se zbog neugodnosti koje Vam je ovaj postupak mogao izazvati.

 

PDF dokument

 

U Zagrebu, 07.06.2017.

 

Kontakt:

Radnička cesta 184, 10000 Zagreb

Tel: +385 1 2387 351;  fax: +385 1 2387 390

info@euroalfa.hr